SẢN XUẤT, CUNG CẤP KỆ KHO HÀNG CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Chính sách hoàn tiền

⇒Khách hàng chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm.
• KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP giao sai sản phẩm cho khách (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv…);
• Sản phẩm khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP cung cấp trong mục mô tả sản phẩm.
• KỆ SẮT CÔNG NGHIỆP đã tự thỏa thuận và đồng ý cho khách hàng trả hàng và hoàn tiền.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin